if($_SERVER['REQUEST_URI'] == '/czesto-zadawane-pytania-faq-pozwolenie-na-bron/') { echo '' };

Jak przechowywać broń po uzyskaniu pozwolenia na broń palną?

Normy prawne

Szczegółowe zasady przechowywanie broni palnej oraz amunicji dla posiadaczy pozwolenia na broń znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych ( Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji – tekst jednolity). Rozporządzenie to ma na celu uregulowanie szczegółowych zasad związanych z przechowywaniem broni palnej i amunicji między innymi przez posiadaczy pozwolenia na broń, mając na uwadze bezpieczeństwo publiczne oraz prywatnych właścicieli broni. Poniżej przedstawiamy główne punkty tego rozporządzenia i co oznaczają dla osób posiadających pozwolenie na broń, którzy zdecydowali się na zakup pierwszych sztuk broni palnej w Polsce.

Magazynowanie Broni i Amunicji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, broń i amunicję należy przechowywać w urządzeniach klasy co najmniej  S1 według normy PN-EN 14450 bez dostępu osób trzecich lub specjalnie przystosowanych pomieszczeniach zwanych „magazynami broni”.

Warunki Magazynu Broni

Posiadacze pozwolenia na broń, którzy zdecydowali się na zakup powyżej 50 sztuk broni palnej są zobligowani do przechowywania broni w magazynie broni. Magazyn broni musi spełniać konkretne wymogi, między innymi:  obecność gaśnicy proszkowej ABC oraz koca gaśniczego,  drzwi spełniające stosowne normy, okna osłonięte siatką stalową lub szybami kuloodpornymi, skrzynię z piaskiem do przechwytywania pocisków, itp.

Noszenie Broni Palnej

Posiadaną broń kupioną na podstawie zdobytego pozwolenia na broń można również nosić lub przemieszczać.  Broń należy nosić jak najmniej widocznie, w kaburze przylegającej do ciała lub w futerałach.

Ewidencja Posiadanej Broni i Amunicji

Osoby posiadające pozwolenie na broń są zobowiązane zgłaszać każdorazowy zakup i sprzedaż broni palnej. Ewidencję posiadanej broni prowadzi się w legitymacji posiadacza broni, którą dostaje się po rejestracji pierwszej sztuki broni palnej zakupionej na podstawie posiadanego pozwolenia na broń i zaświadczenia uprawniającego do zakupy broni palnej. W przypadku amunicji, prywatny posiadacz broni palnej nie jest zobowiązany do prowadzenia specjalnej ewidencji, jednak posiadaną amunicję również musi przechowywać w sejfach spełniających normę co najmniej S1.

Obowiązek informacyjny wobec Policji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby posiadające pozwolenie na broń palną mają obowiązek poinformowania policji o zmianie miejsca stałego pobytu w ciągu 2 tygodni od dokonania tej zmiany. Jednak nie ma obowiązku informowania policji o zmianie miejsca przechowywania broni palnej.

Co istotne, posiadacze pozwolenia na broń mają możliwość posiadania kilku sejfów umieszczonych w różnych lokalizacjach. To daje im elastyczność w przechowywaniu broni, pozwalając jednocześnie na utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Obowiązujące przepisy dotyczące przechowywania broni palnej posiadanej zgodnie z pozwoleniem na broń wprowadzają wyższe standardy bezpieczeństwa dla wszystkich posiadaczy broni. Konieczność przechowywania broni w certyfikowanych sejfach klasy co najmniej S1 nie tylko gwarantuje, że broń jest bezpieczna, ale także pomaga w zachowaniu prywatności właścicieli broni.