Jak uzyskać pozwolenie na broń?

uprawnienia na bron

Chcesz stworzyć kolekcję broni palnej, strzelać rekreacyjnie lub rywalizować z innymi jako strzelec sportowy? Skorzystaj z naszej oferty i zdobądź pozwolenie na broń palną w krótkim czasie! Platforma pozwolenie.info została stworzona by ułatwić Ci przejście przez procedurę uzyskania pozwolenia na broń palną w sposób szybki, sprawny i bez problemowy. Zapewniamy profesjonalną pomoc przy ubieganiu się o pozwolenie do celów kolekcjonerskich lub sportowych. Zachęcamy do sprawdzenia poniższego artykułu, w którym znajdziesz więcej informacji na ten temat!

Na wstępie zaznaczamy, że celu pozwolenia nie należy interpretować dosłownie. Pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich nie oznacza, że zakupioną broń możemy wyłącznie kolekcjonować,
a
pozwolenie na broń palną do celów sportowych nie oznacza, że musimy strzelać tylko sportowo. Każde z tych pozwoleń pozwala nam posiadać broń palną, przechowywać ją w domu, jak i strzelać z niej na strzelnicy w dowolnym momencie.

Pierwsze kroki do uzyskania pozwolenia na broń

Przed rozpoczęciem całej procedury upewnij się, że spełniasz podstawowe warunki wymagane od wszystkich zainteresowanych ubiegających się o pozwolenie. W Polsce, pozwolenie na broń palną, wydawane jest wyłącznie osobom, które ukończyły 21 lat. Od tej reguły jest jednak kilka wyjątków, np. dla strzelców sportowych, którzy na wniosek swojej organizacji sportowej mogą starać się o pozwolenie w momencie uzyskania pełnoletności. 

Ponadto pozwolenie na broń palną wydawane jest wyłącznie osobom, które otrzymały orzeczenie lekarskie poświadczające o zdolności fizycznej oraz psychicznej do posługiwania się nią. Musisz dodatkowo mieć miejsce stałego pobytu na terenie Polski, a także nie być uzależnionym od substancji psychoaktywnych i alkoholu. Pozwolenie nie jest wydawane skazańcom, którzy za popełnione przestępstwa zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu (chyba, że uległ zatarciu). Przede wszystkim jednak do otrzymania pozwolenia trzeba mieć ważną podstawę, jaką jest przynależność do stowarzyszenia strzeleckiego lub klubu. 

Istotnym wymogiem formalnym, jaki musisz spełnić, jest zapisanie się do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim, łowieckim, klubu sportowego, itp. – w zależności od konkretnego celu, dla którego chcesz ubiegać się o pozwolenie na broń palną. Sprawdź ofertę na platformie pozwolenie.info, jeśli chcesz zostać członkiem klubu o ogólnopolskim zasięgu – możesz się do nas zapisać, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania. 

Wybór klubu i stowarzyszenia

Dlaczego trzeba być członkiem klubu lub stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim, aby móc posiadać pozwolenie na broń palną? Zapisanie się do takiej organizacji nie jest tylko zwykłą formalnością, wiąże się bowiem z szeregiem korzyści dla przyszłych kolekcjonerów czy pasjonatów strzelectwa sportowego. Warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia do celu kolekcjonerskiego oraz sportowego jest zdanie egzaminu, który składa się nie tylko z części teoretycznej, ale też praktycznej. Aby otrzymać pozwolenie, musisz zatem potrafić sprawnie posługiwać się bronią palną, czego nauczysz się właśnie w wybranym przez siebie klubie lub stowarzyszeniu. 

Egzamin

Po spełnieniu wszystkich wymagań, przychodzi czas na egzamin. Przy pozwoleniu na broń palną do celów kolekcjonerskich jak i do celów sportowych egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Zakres materiałów, których trzeba się nauczyć do egzaminu z teorii jest prawie taki sam w obu przypadkach. Jeśli chodzi o praktykę, odbywa się ona inaczej w zależności od celu pozwolenia. Egzamin do pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich zdajemy przed policją, natomiast egzamin do pozwolenia na broń do celów sportowych zdajemy przed Wojewódzkim Związkiem Strzelectwa Sportowego (WZSS).

uprawnienia na bron

Nauka strzelania z broni palnej

Zapisując się do profesjonalnego klubu i stowarzyszenia strzeleckiego, możesz uzyskać merytoryczne wsparcie na etapie przygotowywania się do egzaminu, a także skorzystać z szerokiej oferty treningów ze strzelania, jakie są w nim regularnie organizowane. Niezależnie od wybranego celu pozwolenia na broń, nauczymy Cię strzelać i przygotujemy odpowiednio do egzaminu praktycznego.

Uzyskanie pozwolenia na broń palną

Podsumowując, pozwolenie na broń mogą otrzymać wyłącznie osoby, które:

  • są pełnoletnie i niekarane

  • mają miejsce stałego pobytu w Polsce,

  • są członkami stowarzyszenia kolekcjonerskiego i/lub klubu sportowego

  • przedstawią zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do posiadania broni palnej

Pozwolenie na broń z naszą pomocą

Jeśli dopiero zacząłeś interesować się bronią palną lub strzelectwem i zastanawiasz się nad ubieganiem o pozwolenie na broń palną, zachęcamy do kontaktu oraz do zakładki „Często zadawane pytania” gdzie znajdziesz konkretne odpowiedzi. Uzyskanie pozwolenia na broń palną z naszą pomocą jest naprawdę proste i sprawne, zajmujemy się całą procedurą administracyjną od A do Z.