if($_SERVER['REQUEST_URI'] == '/czesto-zadawane-pytania-faq-pozwolenie-na-bron/') { echo '' };

Pozwolenie na broń w Polsce – jak przemieszczać broń palną?

W Polsce przewożenie, noszenie, transportowanie oraz wywóz broni i amunicji przez posiadaczy pozwolenia na broń regulowane są ściśle określonymi przepisami wynikającymi z Ustawy o Broni i Amunicji oraz przepisów prawnych wydanych na jej podstawie.

Noszenie, a przemieszczanie broni palnej

Zgodnie z ustawą przez noszenie broni palnej należy rozumieć każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą ją na podstawie pozwolenia na broń. Każdy inny przypadek transportowania broni jest jej przemieszczaniem.

Pozwolenie na broń do celów sportowych, a noszenie broni palnej

W przypadku pozwolenia na broń do celów sportowych, posiadacz broni palnej ma prawo nosić broń, czyli przemieszczać ją w stanie załadowanym, na przykład z podpiętym magazynkiem. Należy pamiętać, że Właściwy Organ Policji może w pozwoleniu na broń ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia, co potwierdza się w legitymacji posiadacza broni.

Pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich, a przemieszczanie broni palnej

W przypadku pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich Ustawodawca zabrania noszenia broni palnej.  Jednocześnie nie przewiduje ustawowej kary za złamanie tego zakazu przez posiadaczy tego typu pozwolenia na broń. Należy podkreślić,  że wspomniany zakaz dotyczy tylko i wyłącznie noszenia broni palnej, czyli przemieszczania załadowanej broni. Dla przykładu, posiadacz kolekcjonerskiego pozwolenia na broń może śmiało transportować broń w kaburze, jedynie nie powinien do niej podpinać magazynka.

Przewożenie broni przez terytorium Polski

Zgodnie z Artykułem 34 ustawy, przewóz broni przez terytorium Polski przez posiadaczy pozwolenia na broń możliwy jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy posiadają Europejską Kartę Broni Palnej, są zwolnieni z tego obowiązku.

Przewożenie broni środkami transportu publicznego

Posiadacze pozwolenia na broń mogą przewozić broń w środkach transportu publicznego z zachowaniem obowiązujących zasad wynikających z Rozporządzenia w stanie rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i w magazynkach nabojowych. Natomiast jeśli chodzi o samoloty – posiadacze pozwolenia na broń mogą przewozić broń palną w lukach bagażowych lub miejscu wskazanym przez przewoźnika.

Podsumowanie

Po uzyskaniu pozwolenia na broń oraz zakupie broni palnej na jego podstawie śmiało można transportować swoje nabytki i jeździć na strzelnicę, nawet codziennie.